Til samarbejdspartnere


Opholdsstedet Cassini er godkendt af Socialtilsyn Syd.

Seneste besøg fra tilsynet gav anledning til følgende udtalelse: ”Vi har ikke yderlige spørgsmål. I gør jo det i siger og i siger det i gør”

Tilsynet lægger i sin rapport endvidere vægt på at de unge på Cassini i høj grad betragter opholdsstedet som deres hjem og pårørende ikke ønsker der sker ændringer på stedet.

På Cassini lægger vi vægt på:

  • Højt aktivitetsniveau
  • Fast daglig struktur
  • Aktiv træning i socialisering
  • Solidt fællesskab i grupper
  • Tæt voksenkontakt
  • Den unge i centrum
  • Aktiviteter vælges ud fra behov og evner
  • At den unge opnår indsigt og kompetencer til at begå sig i et socialt netværk-
  • Sund kost, motion, positiv fremtoning – At de unge introduceres til mange forskellige oplevelser, aktiviteter og nye, kreative indfaldsvinkler.
  • Opholdsbetaling udgør i 2019 67.369 kr. pr. måned.

Vi tilbyder også STU og efterværn.