Samarbejde med dig


Forældre til anbragte børn og unge står ofte i en vanskelig situation og oplever tit et behov for råd og vejledning, når deres barn er anbragt uden for hjemmet.

Vi har lang erfaring med et godt og tæt forældresamarbejde.

Vi tilbyder en ugenlig telefonsamtale, hvor vi vender ugen der er gået og drøfter eventuelle problemstillinger.

Ligesom vi opfodrer dit barn til at kontakte dig og iøvrigt støtter op om at få styrket sit netværk. En anbringelse rinder ud. Familien består.

Som forældre er du velkommen på Cassini. Rammer for besøg aftaler vi med dig.

Der er mulighed for hjemrejse hver anden weekend, på de fleste helligdage samt i vinterferie, sommerferie og efterårsferie.

Opholdsstedet Cassini har åbent alle årets dage.