Målgruppe


Unge, for hvem det gælder, at det før anbringelsen ikke er lykkes at opnå aldersvarende udvikling. Dels i forhold til skole og uddannelse, dels socialt og personligt. Herunder falder blandt andre unge, som er anbragt efter serviceloven §52, stk. 3, nr. 7. Gruppen af unge er blandt andet kendetegnede ved tidligt omsorgssvigt, har tillærte følelsesmæssige vanskeligheder, er tilknytningsforstyrrede eller er psykisk sårbare.

Vi modtager også:

  • Unge, som er anbragt som en del af deres ungdomssanktion.
  • Unge, der er sent udviklede, som har en udviklingsforstyrrelse.
  • Unge, der har pådraget sig en hjerneskade under eller efter fødslen.
  • Unge, indenfor autismespektret.

Vi tilbyder efterværn under forskellige former:

  • I botræningsafdelingen eller på eget værelse på Cassini
  • Udenfor Cassini i egen lejlighed

Vi tilbyder aflastning.

Vi modtager unge i alderen fra 15 til og med 27 år.