Efterværn i egen bolig


  • Støtte/vejledning/hjælp til det at bo for sig selv, samt relationsarbejde – få skabt tillid til den unge.
  • Udfærdiger plan for arbejde/uddannelse. Denne plan støttes gennemført og evalueres jævnligt. Vi er deltagende og opsøgende i forhold til UUvejleder og andre instanser, den unge vil komme i berøring med.
  • Hjælp til at danne eget netværk. Relation til familie, venner og tilknytning til forenings- og fritidsliv.
  • Kontakt til diverse offentlige institutioner, herunder skoler, jobcentre, uddannelsesvejleder m.m. Der opfølges og støttes i forhold til aftaler og forløb.
  • Kontakt til vagttelefon på Cassini alle ugens dage døgnet rundt.
  • Sikkerhedsnet under den unge, der sikrer den unge forplejning også hvis den unge er kommet i vanskeligheder.
  • Afrapportering til sagsbehandler om den unges trivsel og udvikling. Rapporteringens form og hyppighed sker efter aftale med sagsbehandler ved efterværnsaftalens indgåelse.

Pris kr. 14.000 – kr. 18.000 pr. måned. Aftales individuelt.