Efterværn på Cassini


Ophold på Cassini med botræning og klargøring til selvstænding bolig.

De fysiske rammer: I Cassinis botræningsafdeling tilbydes den unge 2 værelser (soveværelse og stue). Indgang, entré, køkken og badeværelse deles med 1 anden ung.

Rengøring, oprydning og vedligeholdelse struktureres efter aftale med-og ved behov, med hjælp fra kontaktpersonen. Vi lægger vægt på at der skal se ordenligt ud og aftaler overholdes.

Dagligdagen:
Formålet er at den unge skal have en oplevelse af at bo for sig selv og gradvist overtager styring og ansvar for eget liv. Gennem aftaler planlægges dagen udfra den unges forudsætninger. Kan man f.eks. selv stå op om morgenen og komme af sted eller skal der morgenvækkes?

Mad:
Den unge starter med at spise sine måltider og smøre madpakke på Cassini. Efter aftale med kontaktpersonen overtager den unge gradvist ansvar for enkeltopgaver. F.eks starte med at købe ind og selv stå for morgenmad. Efterhåndes som opgaverne mestres tillægges flere.

Netværk:
Vi støtter op om en god relation til familie og venner. Den unge har mulighed for at få besøg og vi opfordrer til en god sund kontakt til familien. Vi inviterer pårørende til arrangementer på Cassini.

Sociale relationer:
Den unge er altid velkommen på Cassini, som er nærmeste nabo. Efter skole/arbejde er det naturligt at kigge ind og få snakket om dagen eller hjælp til praktiske spørgsmål og lektier. De unge i botræningen inviteres til at deltage i Cassinis fritidsaktiviteter på lige fod med de andre unge på Cassini. Dette gælder f.eks. de ugenlige ture i fitnesscenter og svømmehal. Samt når vi tager på tur ud af huset, ferieture og weekendaktiviteter.

Daglig kontakt:
Ved akut behov er der mulighed for at kontakte personalet på Cassini eller Cassinis ledelse alle ugens dage, døgnet rundt. Kontaktperson: Den unge har en fast kontaktperson. Kontaktpersonen har efter aftale med den unge kontakt til diverse offentligeinstitutioner, herunder skole, jobcenter, uddannelsesvejleder m.m. Der opfølges og støttes i forhold til aftaler og forløb.Der er kontakt til sagsbehandler og udarbejdes statusrapport og deltages i statusmøder hvert ½ år.

Ugesamtale:
Den unge har samvær 1 til 1 og samtale med sin kontaktperson en gang om ugen. Her aftales næste uges program og punkter som post, økonomi osv. tages op. Samtalen kan foregå i den unges egne rammer eller ud af huset.

Pris kr. 39.500 – kr. 64.944 pr måned. Tidsramme og pris aftales individuelt.