Efterværn i egen bolig med weekendprogram


Egen bolig med tæt opfølgning fra Cassini i hverdagen og mulighed for at være på Cassini og deltage i weekendprogram.

  • Besøg af kontaktperson i eget hjem 1-2 gange om ugen.
  • Støtte/vejledning/hjælp til det at bo for sig selv, samt relationsarbejde – få skabt tillid til den unge.
  • Udfærdiger plan for arbejde/uddannelse. Denne plan støttes gennemført og evalueres jævnligt. Vi er deltagende og opsøgende i forhold til UUvejleder og andre instanser, den unge vil komme i berøring med.
  • Hjælp til at danne eget netværk. Relation til familie, venner og tilknytning til forenings- og fritidsliv.
  • Kontakt til diverse offentlige institutioner, herunder skoler, jobcentre, uddannelsesvejleder m.m. Der opfølges og støttes i forhold til aftaler og forløb.
  • Kontakt til vagttelefon på Cassini alle ugens dage døgnet rundt.
  • Værelse til rådighed på Cassini i weekender og mulighed for at deltage i weekendprogram.
  • Sikkerhedsnet under den unge, der sikrer den unge bolig og forplejning også hvis den unge er kommet i vanskeligheder.
  • Mulighed for at deltage i ferieprogram med deltagerbetaling.
  • Afrapportering til sagsbehandler om den unges trivsel og udvikling. Rapporteringens form og hyppighed sker efter aftale med sagsbehandler ved efterværnsaftalens indgåelse.